RU adalah satuan pengukuran tanah yang digunakan oleh orang Jawa. Mereka lebih suka menggunakan satuan RU daripada meter persegi mungkin […]